Programmering med teknik- och matematikdidaktisk inriktning för lärare i gr 7-9

Programmering med ämnesdidaktisk inriktning
för matematik- & tekniklärare åk 7-9, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Hösten 2019 erbjuds matematik- & tekniklärare åk 7-9 grundläggande programmering på distans med träffar.
Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att
använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån gällande styrdokument i skolan. Kursen
innehåller orientering och inspiration till programmeringens möjligheter i det specifika
undervisningsämnet. Kursen finns även för lärare i gymnasiet.

INNEHÅLL

Deltagande lärare får kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering samt verktyg för att
arbeta med problemlösning med hjälp av programmering. Vidare ger kursen kunskap för att skapa och testa
programkod samt läsning, förståelse, felsökning, test och förbättring av befintlig programkod.I det gemensamma innehållet för samtliga kursdeltagare ingår bland annat:
• Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering
• Problemlösning med hjälp av programmering
• Läsa, förstå och bearbeta ny och befintligt programkod
• Kunskap om verktyg för programmering som Kojo och Python
I det ämnesspecifika innehållet ingår bland annat:
• Orientering i programmerings möjligheter gällande ämnets innehåll och pedagogik
• Programmering utan dator
• Orientering i relevanta hjälpmedel och plattformar som kan användas i klassrummet.

MÅLGRUPP

Kursen ska rikta sig till följande målgrupper:

  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.
  • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.

UPPLÄGG

Kursen erbjuds till lärare som undervisar i matematik och teknik där den inledningsvis läses gemensamt för båda
ämnesinriktningar. Sedan går kursen över till ämnesspecifikt innehåll. I det ämnesspecifika innehållet ligger fokus
på att omsätta den allmänna programmeringskunskapen till det specifika ämnet och hur ämnet kan gynnas av
programmeringsdidaktiskt tillvägagångssätt.
Kursen läses på distans med fysiska träffar. Träffarna består av föreläsningar och workshops. Mellan träffarna sker
distansundervisning med nätbaserade övningar och hemuppgifter både individuellt och kollegialt.
Distansundervisningen sker på en digital lärplattform.

EXAMINATION

Examination för kursen sker genom godkända programmeringslaborationer, nätbaserade övningar och
hemuppgifter. I kursen ingår även ett salsprov.

 

Förkunskaper

Deltagare ska vara anställda som lärare inom relevant ämne och årskursinriktning

Kursperiod

HT 2019

Plats

Lunds kommun

Antal deltagare

30

Sista anmälningsdag

 

Pris per deltagare

Kursen är finansierad av Skolverket.

Kontakt

Pelle Kronhamn
Projektledare
Telefon: 046-222 07 51
pelle.kronhamn@education.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.