Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

Klinisk genetik och genetisk vägledning 1, 15 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälso­ vetenskaper vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom klinisk genetik och genetisk vägledning med start HT 2018 och avslut vårterminen 2019. 

För att läsa mer och anmäla dig till klinisk genetik och genetisk vägledning 1, klicka här. 

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.