Straff- och processrätt 15hp

Straff- och processrätt, 15 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

När du vill, var du vill. På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

OM KURSEN

När du vill, var du vill. På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

STUDIETAKT

Kursen i Straff- och processrätt går normalt på halvfart på vår- och hösttermin (20 veckor)..

INNEHÅLL

Kursen syftar bland annat till att ge dig en helhetsbild av brottsligheten, den allmänna processen i brottmål och den allmänna civilprocessen inklusive alternativa former för tvistlösning. 

Kursen ges på distans. Under vår- och höstterminer erbjuds det förutom den nätbaserade undervisningen också frivilliga seminarier på Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Kursen innehåller fem
stycken obligatoriska moment i form av prov, samt en obligatorisk och platsbunden tentamen. Ordinarie tentamen kan skrivas i Stockholm, Lund eller Helsingborg.

 
Kursen omfattar totalt 15 högskolepoäng. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av straffrätt och processrätt. 

UNDERVISNING

Kursen är en internetbaserad distanskurs. Undervisningsunderlag och stöd finns tillgängligt i kursens virtuella klassrum och på diskussionsforumet kursrummet. Som inlärningsstöd erbjuds även icke-obligatoriska övningsuppgifter med frågor hämtade från extentor. Dina svar skickas in och rättas av oss. Efter varje delföreläsning följer även ett självrättande kunskapsprov med flervalsfrågor.

EXAMINATION

Kursens examineras genom individuella inlämningsuppgifter motsvarande 9hp samt en avslutande salstentamen. För att skriva salstentamen måste samtliga inlämningsuppgifter vara godkända.

Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Anmäl dig här! 

Anmälan - Hösten 2019

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.

Prisuppgifter och anmälan

Pris 19.000 kr exkl moms.

Kontakt

Lund University Commissioned Education, kimmo.wallenius@fsi.lu.se eller http://www.education.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.